Skip to main content
Alstromenies i mandarines en plat blanc

tècnica mixta sobre paper, 39x29,5cm, octubre 2012