Skip to main content
Estudi de transparències i arbust

tècnica mixta sobre paper, 50x35cm, juliol 2011