Skip to main content
Pot de ceràmica del Màxim i rosa del roser olorós

tècnica mixta sobre paper, 50x35cm, juliol 2011