Skip to main content
Blau de mar i roses magenta del carrer Sant Grau, desembre 2010

tècnica mixta sobre paper