Skip to main content
Objectes de Graus, a fora és a punt de ploure, novembre 2010

tècnica mixta sobre paper