Skip to main content
Llum al replà d'escala, Millerton, Nova York, 2000