Skip to main content

Artista, Profesor i Investigador, en majúscules, és qui, en bona part, m’ha fet comprendre i estimar el llenguatge visual i m’ha ensenyat a veure la riquesa plàstica de la realitat que m’envolta. Des dels 13 anys i, fins als 20, em va acompanyar amb el seu saber, la seva experiència i la seva passió per aquesta professió; la major part d'aquesta vivència va ser a l’Escola d'Art Sanvisens del Portal de l’Àngel de Barcelona, d’on recordo amb afecte les tardes que vèiem passar per un gran finestral, la música que ens acompanyava sempre, el te de la pausa i les converses… una experiència maravellosa d’aprenentages constants sobre l'art, però també sobre la vida.  

Projecte editorial que neix al 2013 pel desig de les persones implicades d'editar i publicar de manera acurada, respectuosa amb els textos i amb els seus autors. M'hi he vist feliçment involucrada des del començament, primer, amb el disseny del logo i, després, en tot el que ha fet referència al disseny gràfic, maquetació i tractament d'imatges.  

El Sr. Gubianas, artista i mestre de la meva escola de primària, el Parc del Guinardó, em va ensenyar a gaudir del dibuix, la pintura i l'escultura, fomentant la capacitat creadora i exercitant amb les eines gràfico-plàstiques. 

Dues narracions paral·leles, una visual i l'altra escrita, per aproximar-vos a la meva obra. Publicat a la revista digital L'ApARTament, núm. 9, abril 2014. 

Amb la Mireia hem compartit interessos i experiències d'ençà que les nostres trajectòries es van creuar essent estudiants de belles arts.

Artista honest amb ell mateix i amb la seva obra, amb una feina que cuida i mima i, que ha sabut cohesionar el seu treball artístic amb la seva vida quotidiana. Vaig tenir l'oportunitat de conèixe'l a The School of the Art Institute de Chicago i vaig apuntar una frase d'ell en el meu quadern de viatge: "la pintura és important perquè pot dir coses que altres mitjans no poden dir".

Artista que em va ser introduïda per la Deborah Boardman fa uns anys a Chicago i, que ha concentrat la seva feina en l'autoretrat i la flora. L'obra d'una i les observacions de l'altra, respectivament, han estat essencials i han marcat un punt d'inflexió en la meva trajectòria.